ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบบทความใหม่

ทางวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของบทความใหม่ 

ทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงขอให้ผู้ที่สนใจจะส่งบทความให้พิจารณา

ใช้รูปแบบวารสารตามหลักเกณฑ์ใหม่นี้

 

ตัวอย่างบทความวิจัย (ภาษาไทย)

ตัวอย่างบทความวิชาการ (ภาษาไทย)

 

โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ Microsoft word ที่เว็บ http://www.edtechjournal.ru.ac.th/Download/index?cid=1

เพื่อสะดวกต่อการเตรียมรูปแบบบทความต่อไป

 
View : 1220
Contact Details

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 089-138-0039, 063-789-9951
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th, E-Mail :edtechjournal@rumail.ru.ac.th
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 2
Today: 71
Yesterday: 90
All: 147668
© 2024  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved